Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V.

kop-3
kop-4
kop-5
kop-6
kop-7
kop-8
kop-9
previous arrow
next arrow

Agenda

Agenda

 

Tentoonstelling op 20 november t/m 5 december 2021 en
Symposium op 26 november 2021

Dorpsplatform Oosterbeek organiseert in samenwerking met de Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V. een tentoonstelling van 20 november t/m 5 december 2021 in Zalencentrum Lebret te Oosterbeek. 
Thema: 'L.O.V. meubelfabriek, experiment van een idealistisch ondernemer in Oosterbeek, 1910 – 1935'

Een onderdeel van de tentoonstelling is het Symposium: '
Het verhaal van Gerrit Pelt, Directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935'.
Welke gehouden wordt op vrijdag 26 november 2021. 

Ook nu moeten we zeggen: ' We gaan er van uit dat er in november 2021 geen beperkende coronamaatregelen voor deze tentoonstelling en het symposium zijn! Zo ja, dan berichten we u daarover'.

 

Informatie tentoonstelling:

Periode   : 20 November t/m 5 december 2021
Opening : Zaterdag 20 november 2021,  14.00 uur
Locatie    : Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ Oosterbeek

 

Spreker : De heer Frederik Erens, historicus, bestuurslid Stichting Erfgoed meubelfabiek L.O.V.:
'Inleiding over de L.O.V. in de context van de architectuur en binnenhuiskunst  aan het begin van de 20e eeuw'.

Openingstijden tentoonstelling: vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.


Informatie Symposium:
'Het verhaal van Gerrit Pelt, directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935'

Datum                  : Vrijdag 26 november 2021
Aanvang/ Einde    : 14.00 uur- 16.00 uur
Entree                   : € 5,= p.p . Betalen bij aankomst.
Plaats                    : Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ  te Oosterbeek

 

Sprekers:

  • Karin Gaillard, auteur  van het boek L.O.V., een idealistische meubelfabriek 1910-1935; inleiding over de betekenis van Gerrit Pelt voor Oosterbeek en Nederland.
  • Liesbeth  Tibbe, voormalig docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van Radboud Universiteit Nijmegen;  inleiding over sociaal-liberale ondernemersfilosofiën en hun voorbeelden in Nederland  begin 20e eeuw
  • De heer W. van Zanten presenteert zijn boek 100 Jaar Lebret

Aanmelden bij: Ingrid Mispelblom Beyer, ,
Met vermelding van: Naam, mailadres en aantal personen.

Aanmelden voor het symposium is noodzakelijk i.v.m. capaciteit van de zaal voor maximaal 180  personen!

 


Toelichting tentoonstelling en symposium.

Meubelfabriek L.O.V., het experiment van een idealistisch ondernemer in Oosterbeek, 1910 – 1935

Vanuit een sterk sociaal besef voor de arbeidende klasse, richtte directeur Gerrit Pelt in 1910 de meubelfabriek Labor Omnia Vincit (Arbeid overwint alles) op. Zijn ondernemersvisie paste in een beweging van “verlicht sociaal denken” in het begin van de 20 eeuw. De fabriek kende voor die tijd zeer  gunstige arbeidsvoorwaarden voor het personeel: relatief hoge lonen; de invoering van de 8-urige werkdag, er was een pensioenfonds en een ziektekostenverzekering.  Progressief was verder een systeem van winstdeling waarmee  werknemers winst uitbetaald kregen in de vorm van fabrieksaandelen. In Oosterbeek sprak men over de ”rooie fabriek”.  Als Pelt niet aanwezig was, wilde het arbeidsmoraal nog wel eens dalen. Gekscherend  sprak men dan van de “Luie Oosterbeeksche  Vlegels” !

Pelt bouwde 20 woningen voor zijn arbeiders, gaf Oosterbeek een Volkshuis met daarin o.a. een kinderspeelzaal, bibliotheek en badhuis. Er werden lezingen, cursussen en creatieve clubjes voor moeders en kinderen, georganiseerd om de arbeidersgezinnen te verheffen. Het Volkshuis, later parochiehuis Lebret en thans  Zalencentrum Lebret bestaat 26 november 2021 100jaar!

Pelt wilde met zijn producten de maatschappij verbeteren met  mooie en moderne binnenhuiskunst. In de eerste jaren maakte LOV zgn. stijlmeubelen en imitatie antiek. Maar Pelt hield niet van imitatiestijlen. Hij vond imitatie achteruitgang en LOV stond met zijn ondernemersvisie juist voor voortuitgang. Na 1916 produceerde hij alleen solide, goed ontworpen meubels en betaalbare inrichtingen voor arbeidersgezinnen. Architect H.F. Mertens werd aangetrokken als artistiek directeur, later opgevolgd door F. Spanjaard en J.A. Muntendam.

Nieuwe ontwerpers als J.B. van Loghem , J. Crouwel, H. Fels, C. Alons,  A.F. van der Weij  gaven LOV een vooruitstrevend imago. Met name de luxe-meubelen werden iconen van binnenhuisarchitectuur in de stijl van de Amsterdamse School en de Nieuwe Haagse School.  De meubels werden tentoongesteld in de toonkamers bij de fabriek en in het als expositieruimte gebouwde pand ’t Hoekhuis, een ontwerp van H.F. Mertens, met daarin 25 toonkamers, gelegen op de hoek Utrechtseweg -Wilhelminastraat.

In 1927 brandde de fabriek grotendeels uit. In juni 1928 werd de nieuwe fabriek alweer in gebruik genomen, mede dankzij de inzet van de medewerkers van LOV die de productie in die tijd elders lieten doorgaan.  Aan de gloriejaren kwam in 1930 een eind door de economische wereldcrisis. Gebrek aan overheidsopdrachten, het zuinige bestedingspatroon van welgestelden en jonggehuwden, concurrentie van goedkopere werkplaatsen en timmerfabrieken, het werd de relatief dure en ambachtelijk producerende LOV uiteindelijk fataal. In januari 1935 werd  de onderneming door Pelt geliquideerd. De idealen moesten het afleggen tegen de harde economische wetten.

Op de tentoonstelling zal de boeiende geschiedenis van de fabriek in woord en beeld te zien zijn, aangevuld met enkele meubelstukken die een verhaal vertellen.

Bronnen:  

  • Boek   L.O.V. 1910-1935, een idealistische meubelfabriek. Auteur Karin Gaillard.
    Uitgave 1991 t.g.v. tentoonstelling over L.O.V. gemeente museum Arnhem.
  • Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V. : www.erfgoedlov.org  

 

Louis ter Huurne
Voorzitter tentoonstellingscommissie