Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V.

previous arrow
next arrow
Slider

Agenda

Agenda

 

De tentoonstelling is helaas  UITGESTELD tot een nader te bepalen datum!


I.v.m. de verscherpte maatregelen door het RIVM i.v.m. het coronavirus welke momenteel dagelijks worden aangepast, heeft de organisatie van de tentoonstelling en het symposium besloten deze adviezen uiteraard te volgen.
Dat betekent dat beiden gebeurtenissen uitgesteld worden naar een nog nader te bepalen datum.

Via deze site en de nieuwsbrieven en andere media houden wij op de hoogte over het vervolg.
Louis ter Huurne, tentoonstellingscommissie


Dorpsplatform Oosterbeek organiseert in samenwerking met de Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V. een tentoonstelling van 9 mei t/m 1 juni 2020 in Oosterbeek, met het thema:
L.O.V. meubelfabriek, experiment van een idealistisch ondernemer in Oosterbeek, 1910 – 1935
Onderdeel van de tentoonstelling is het Symposium
“Het verhaal van Gerrit Pelt, Directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935“ op een nog nader te bepalen datum.

Vanuit een sterk sociaal besef en met het streven naar een hogere levensstandaard voor de arbeidende klasse, richtte directeur Gerrit Pelt in 1910 de meubelfabriek Labor Omnia Vincit (L.O.V.) op. Zijn ondernemersvisie paste in een beweging van “verlicht sociaal denken” in het begin van de 20e eeuw. Het personeel hoorde gemeenschappelijk eigenaar van de onderneming te zijn en dus werd elke medewerker aandeelhouder. Over lonen werd elk half jaar beslist in de Looncommissie en L.O.V. was de eerste meubelfabriek met een 8-urige werkdag. Er was een aanvullend pensioenfonds.
In Oosterbeek sprak men over de ”rooie fabriek”. Maar ook sprak men van de Luie Oosterbeeksche Vlegels!

Pelt bouwde woningen voor zijn arbeiders, gaf Oosterbeek een Volkshuis met daarin o.a. een kinderspeelzaal, bibliotheek en badhuis. Er werden lezingen, cursussen, moederavonden en creatieve clubjes voor kinderen georganiseerd.
Pelt wilde met zijn producten het herstel van het meubelambacht bevorderen.
In de eerste jaren produceerde L.O.V. nog veel zgn. stijlmeubelen en imitatie antiek. Maar in 1916 sloeg Pelt een andere richting in. Hij vond imitatie achteruitgang en L.O.V. was volgens hem juist op vooruitgang gebaseerd. Pelt wilde solide, goed verzorgde en betaalbare meubels voor arbeidersgezinnen.
H.F. Mertens, architect, werd aangetrokken als artistiek directeur. Later opgevolgd door F. Spanjaard en J.A. Muntendam.

Gaandeweg kwam er een meer moderne maar ook duurdere lijn in de producties. Goedkoop iepe-of beukenhout werd vervangen door eiken en mahonie.
Ontwerpers als J.B. van Loghem , J. Crouwel, F. Spanjaard en J.A. Muntendam gaven L.O.V. een nieuw profiel met een luxer design. De meubels werden tentoongesteld in de toonkamers bij de fabriek en in het als expositieruimte gebouwde pand ’t Hoekhuis, een ontwerp van H.F. Mertens, met daarin 25 toonkamers, gelegen op de hoek Utrechtseweg -Wilhelminastraat.

In 1927 brandde de fabriek grotendeels uit. In juni 1928 werd de nieuwe fabriek alweer in gebruik genomen, mede dankzij de inzet van de medewerkers van LOV. De productie bleef in die tijd doorgaan.

Aan de gloriejaren kwam in 1930 een eind. Het ging snel bergafwaarts. Met de Norma-seriemeubelen trachtte Pelt in 1934 het tij nog te keren. Maar concurrentie van goedkopere timmerfabrieken en werkplaatsen, de recessie in de economie, het zuinige bestedingspatroon van nog welgestelden en jonggehuwden, het werd LOV te veel. Kostenreductie, bezuinigen op de sociale voorzieningen van de arbeiders bv. de pensioenverzekering en extra uitkering bij ziekte konden de sluiting van de fabriek niet voorkomen.
In januari 1935 werd de liquidatie over de fabriek uit gesproken. De idealen van Gerrit Pelt moesten het afleggen tegen de harde economie.

Bron: Boek 1910 L.O.V. 1935, een idealistische meubelfabriek
Auteur Karin Gaillard. Uitgave 1991 t.g.v. tentoonstelling over L.O.V. gemeente museum Arnhem

 


Informatie Symposium “Het verhaal van Gerrit Pelt, directeur L.O.V. meubelfabriek 1910 -1935”

De Beukelaar, alg. chr. soc. weekblad, 1911

Datum: nog nader te bepalen datum
Aanvang/ Einde: 14.00 uur - 16.00 uur
Entree:  € 5,= p.p. ( leden Stichting Heemkunde Renkum gratis). Max. 200 personen.
Plaats:  Zalencentrum Lebret, 6861 ZZ te Oosterbeek

 

Sprekers:

• Mevr. K. Gaillard,
auteur L.O.V. Meubelfabriek, een idealistische meubelfabriek; inleiding over de betekenis van Gerrit Pelt voor Oosterbeek

• Mevr. L. Tibbe,
voormalig docent aan opleiding Kunstgeschiedenis van Radboud Universiteit Nijmegen, inleiding over sociaal-liberale ondernemersfilosofiën en hun voorbeelden in Nederland begin 20e eeuw

• Dhr. J.J. Heij,
voormalig conservator Drents Museum, inleiding over de L.O.V. stijl en kunststromingen in Nederland begin 20 eeuw

 

Arnhemsche Courant 17.7.1930

Contact :

Louis ter Huurne
Voorzitter tentoonstellingscommissie