Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V.

kop-3
kop-4
kop-5
kop-6
kop-7
kop-8
kop-9
previous arrow
next arrow

‘NORMA’ meubelen, ontwerper J.A. Muntendam

Ontwerper J.A. Muntendam ontwikkelde eind 1933/ begin 34 de ‘NORMA’ serie. D.m.v. een advertentiecampagne trachtte Pelt in 1934 de verkoop van de als ‘goed en goedkoop’ aangeprezen NORMA- meubelen te stimuleren. Het zou zijn laatste poging zijn om het bedrijf van de ondergang te redden.
Het doel waarmee Muntendam deze serie ontwierp, was een grotere bereikbaarheid te bewerkstelligen. Kopers konden ‘sparen’ voor de diverse onderdelen en zouden deze dan zelf in elkaar kunnen zetten. Dit zou niet stroken met de gedachten van de directie wat tot uitdrukking kwam in de advertenties en onderstaand citaat.
In 1934 besloot Muntendam  voor zichzelf te gaan beginnen. (Bron: L.O.V. een idealistische meubelfabriek, Karin Gaillard).

Meer lezen

Ida Falkenberg-Liefrinck (1901-2006)

Foto: familie archief

Ida Falkenberg-Liefrinck behoort tot de eerste vrouwen die een professionele loopbaan volgde op het gebied van architectuur en binnenhuiskunst. Dat vrouwen zelfstandig carrière konden maken was in de tijd dat zij opgroeiden niet vanzelfsprekend. Vrouwen waren wel in de zorg en het onderwijs werkzaam, maar de regel was dat met het trouwboekje ook de ontslagbrief van de werkgever vergezeld werd; de vrouw moest zich daarna om het gezin bekommeren.

Meer lezen

Adriaan Frederik van der Weij (1885-1977) en de Amsterdamse School.

Zelfportret A.F. van der Weij. Archief: Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V.

Van der Weij was sinds 1915 in vaste dienst als ontwerper bij LOV en heeft in die functie een relatief groot aandeel gehad in het oeuvre van de meubelfabriek. Adriaan van der Weij werd in 1885 geboren in Zaandam en groeide daar op. Hij volgde tekenlessen aan de Quellinusschool in Amsterdam, de opleiding die oorspronkelijk was gesticht door Pierre Cuypers om een nieuwe generatie vaklieden voor de bouwkunst en de toegepaste kunst op te leiden.

Meer lezen

Ir. Dirk Roosenburg BNA 1887-1962

Foto: Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden

Dirk Roosenburg werd in Den Haag geboren als zoon van een arts. Hij bezocht de HBS en volgde aansluitend een opleiding aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1911behaalde hij zijn ingenieursdiploma. Daarna studeerde hij nog een jaar aan de Ecole des Beaux Arts in Parijs. Om praktijkervaring op te doen, werkte hij bij architect Jan Stuyt.

Meer lezen

Smits & Fels, architecten BNA

Hendrik Fels (1882-1962) en Anthonie Pieter Smits (1881-1957)

H. Fels, 1920. Archief: Rob Fels

Hendrik (‘Henk’) Fels en zijn jongere broer Jacobus Barend (‘Koos’) (1889-1980) waren architecten die stamden uit een gezin van M.C. Fels die een Steenfabriek leidde in de Ooypolder bij Nijmegen. Hendrik volgde het gymnasium in Rotterdam. Omdat de oudste broer Frederik de onderneming van vader verder zou gaan leiden, koos Henk voor een opleiding bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft.

Meer lezen

Fels, architecten

Architect Rob Fels, mede auteur van het boek Gebroeders Fels, architecten, houdt zich bezig met het vervolmaken van de projectmappen van de Gebroeders Fels. Dat levert vaak leuke resultaten op.

Meer lezen

Albert Smit (1878-1946) , tekenleraar in Arnhem

De LOV had verbindingen met de kleine creatieve wereld van de Veluwezoom. De Arnhemse tekenleraar Albert Smit maakte daar deel van uit.

Zelfportret Albert Smit. Familie archief; 0051

Albert Smit was geboren en getogen Groninger en had de mogelijkheid te studeren aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam, de school voor toegepaste kunst die aan het Rijksmuseum was verbonden. Ook zijn mede-Groningers Bert Nienhuis en Albert Hahn volgden hun tekenopleiding aan deze school. Smit bleek een talentvolle leerling te zijn die speciaal werd opgemerkt door de directeur van de Rijksschool, J.R. de Kruyff. Ook in het blad De Opmerker kreeg de jonge kunstenaar een eervolle vermelding. Hij bekwaamde zich met name in het streng stileren van de natuur, wat een kenmerk werd voor de ‘Nieuwe Kunst’, de Nederlandse variant van de Internationale Art Nouveau-beweging. In 1897 nam hij deel aan de theosofische ‘Vahana’cursus, waar hij met de architecten De Bazel en Lauweriks in contact kwam en hem leerde tekenen via een wiskundig systeem. Verder was hij bevriend met Chris Lebeau, die het ‘ontwerpen op systeem’ als  geen ander in de vingers had. Al met al bevond hij zich in deze periode in het midden van de Nederlandse avant-garde op ontwerpgebied.
In 1899 haalde hij zijn akte en kon als tekenleraar aan de slag in Amsterdam aan de vaktekenschool. Zijn inkomen was de eerste jaren nogal bescheiden zodat hij ook naar andere inkomstenbronnen moest zoeken. Aan Bert Nienhuis leverde hij ontwerpen voor diens kleine keramische atelier De Lotus dat al gauw werd overgenomen door plateelbakkerij De Distel. Prachtig zijn Smit’s tegeltableau’s voor het Americain hotel aan het Leidseplein, een schepping van architect Willem Kromhout. Het was een perfecte symbiose van architectuur en toegepaste kunst. Zijn hele leven lang zou Smits een grote belangstelling voor architectuur aan de dag leggen.

Familie archief: 0051
familie archief: 0051

Smit’s loopbaan nam een nieuwe wending toen hij in 1901 werd benoemd tot tekenleraar aan de ambachtsschool in Arnhem. Hij volgde daar zijn studiegenoot Harm Ellens op.  Smit trouwde, stichtte een gezin (zijn dochter zou eveneens een verdienstelijk tekenares worden) en zou zijn hele leven lang aan Arnhem verbonden blijven.
Er zijn  meubelen bekend die rond 1910 door hemzelf zijn ontworpen en zijn uitgevoerd door de leerlingen van de ambachtsschool. Een eikenhouten buffet, eetkamertafel en stoelen verraden dan nog in alle opzichten de invloed van de bekende architect K.P.C. de Bazel. Toen hij eenmaal was gevestigd in een jaren ’20 woning op de Braamberg vulde hij zijn interieur aan met meubilair van de LOV. Bekend in de familie zijn fauteuils met geregen textiel en een bank. Ook was hij bevriend met Piet Izeren en Jan Muntendam die voor korte of langere tijd aan de LOV verbonden waren.

In familiebezit bevindt zich nog een map met meubelontwerpen, allen door zijn leerlingen getekend naar bestaande meubelen van de LOV. Daarmee werd het tekenen naar perspectief geoefend, en vervolgens met verf ingekleurd om kleurstellingen onder de knie te krijgen. De randen van de tekeningen werden naar voorbeeld van het bekende tijdschrift Wendingen uitgevoerd.

Smit zelf heeft weinig vrij werk gemaakt, maar blonk wel uit als ontwerper van reclamemateriaal. Verder was hij een groot liefhebber van het werk van Marius Bauer. Wegens een zwakke gezondheid ging hij vlak voor de Tweede Wereldoorlog met pensioen. De oorlog haalde de familie Smit ook in. Na de slag om Arnhem moesten zij naar Velp geëvacueerd worden, waar zijn gezondheid verder onder leed. Bij terugkomst was het huis deels geplunderd, vooral zijn tekeningenarchief had te lijden gehad.

De moeilijkheden van de oorlog is Albert Smit nooit meer te boven gekomen. Hij overleed in 1946.

Frederik Erens

Met dank aan de heer en mevrouw Delvigne.