U kunt het werk van de Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V. op diverse wijze ondersteunen:

De Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V. heeft een ‘Culturele’ ANBI status.

  • Draagt u L.O.V. ook een warm hart toe en hecht u belang dat dit culturele erfgoed niet vergeten wordt dan kunt u zich als vriend/ donateur aanmelden.
    Door L.O.V. vriend te worden kunt u een financiële donatie of periodieke gift doen. Mede door uw gift wordt het mogelijk gemaakt deze site te onderhouden; het virtuele museum uit te breiden met foto’s ; documentatie te vergaren en studies naar L.O.V. te ondersteunen.

Ook kunt u uw steun betuigen:

  • Door ons  foto’s van L.O.V. meubilair toe te zenden die in Uw bezit zijn, zo mogelijk met omschrijving van afmetingen en herkomst.
  • Door U aan te melden als mogelijk bewaarder/ bruiklener van L.O.V. meubilair.
    Het is de stichting niet altijd mogelijk fysiek L.O.V. meubilair zelf te herbergen of op te slaan.
    De stichting is gaarne bereid bij aanbod van uniek L.O.V. meubilair te bemiddelen in een goede bestemming van het meubilair zoals bijvoorbeeld in musea of bij particulier, vrienden van de Stichting. Dit alles in een poging te voorkomen dat het meubilair verloren gaat.