Sinds de oprichting van de Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V. hebben we mogen ervaren hoe de historie van de L.O.V. leeft onder u. Vele bijdragen zijn ons al toegezonden of ter inzage gegeven, waarvoor dank. Zoveel mogelijk wordt gedocumenteerd en gedeeld in het Virtueel museum in de Collectie Nederland.

De Stichting werkt met vrijwilligers.
Voor projecten kunnen we bijdragen ontvangen vanuit fondsen e.d. maar voor de jaarlijkse kosten van de Stichting hebben we geen vast budget. Draagt u L.O.V. ook een warm hart toe en hecht u belang dat dit culturele erfgoed niet vergeten wordt dan kunt u zich als vriend/ donateur aanmelden. Alle financiële hulp is welkom.

U kunt het werk van de Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V. op de volgende wijze ondersteunen:

 • Door L.O.V. vriend te worden kunt u een financiële donatie of periodieke gift doen van 25 euro per jaar (of meer).
  Mede door uw gift wordt het mogelijk gemaakt deze site te onderhouden; het virtuele museum uit te breiden met foto’s ; documentatie te vergaren en studies naar L.O.V. te ondersteunen.
 • De Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V. heeft een ‘Culturele’ ANBI status, waardoor uw schenking als particulier 125% en als bedrijf 150%, aftrekbaar kan zijn voor de belasting.
  Het bankrekeningnummer is NL97 TRIO 0338 8172 55 t.n.v. Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V.

Ook kunt u uw steun betuigen:

 • Door ons foto’s van L.O.V. meubilair toe te zenden die in uw bezit zijn, zo mogelijk met omschrijving van afmetingen en herkomst.
 • Ook kunt u zich aan melden als mogelijk bewaarder/ bruiklener van L.O.V. meubilair.
  Het is de stichting niet altijd mogelijk fysiek L.O.V. meubilair zelf te herbergen of op te slaan.
 • De stichting is gaarne bereid bij aanbod van uniek L.O.V. meubilair te bemiddelen in een goede bestemming van het meubilair zoals bijvoorbeeld in musea of bij particulier, vrienden van de Stichting.
  Dit alles in een poging te voorkomen dat het meubilair verloren gaat.
 • Heeft u een verhaal, laat dit ons weten, dan nemen wij contact met u op.

U kont contact opnemen via het contactformulier, zodat wij u contact met u kunnen opnemen.