Het Hofje uit Liefde en Voorzorg en Gerrit Pelt

2024-02-01T09:52:42+00:004 januari 2024|

Uit familie archief. Hofje uit Liefde en Voorzorg aan de Voorschoterlaan te Rotterdam. 2020

Een Hofje Liefde en Voorzorg, valt onder de monumentenzorg en is gelegen aan de Voorschoterlaan 79 te 3062 KJ  Rotterdam.
Het hofje werd in 1904 in gebruik genomen voor “gratis huisvesting van 23 bejaarde vrouwen, bij voorkeur van Remonstrantsche of Doopsgezinde godsdienst”.

Waarom willen wij dit Hofje onder uw aandacht brengen? En wat was de rol van Gerrit Pelt hierin?

Gerrit Pelt stamde uit Rotterdam en begon zijn loopbaan als timmerman, bouwkundig tekenaar en aannemer. Hij wist een bloeiend aannemersbedrijf op te bouwen in de periode 1889 tot 1893 en deed dit samen met H.J.G. Hakkert. Vanaf 1904 tot en met 1906 had hij samen met Ph. van der Heyden een soortgelijk bedrijf, de firma Pelt & van der Heyden.

Het oorspronkelijke Hofje, gelegen aan de Schiedamsesingel , bleek in een slechte bouwkundige conditie te verkeren, daarnaast speelden nog andere oorzaken mee. Er is toen besloten door de regenten om naar een andere locatie uit te kijken. Aan de Voorschoterlaan werd een stuk grond aangekocht voor de nieuwbouw van het huidige Hofje. Dit speelde rond 1900. Vervolgens is Pelt benaderd om een ontwerp te maken voor het nieuwe Hofje.

Het ontstaan van het Hofje

Het Hofje betrof een initiatief van Alida en Maria de Koker. Beiden hadden in hun testament bepaald dat de nalatenschap bestemd was ‘voor de stichting van een instelling voor de opvang van oudere en ongetrouwde vrouwen. Vrouwen uit alle christelijke gezindten waren welkom, echter wel met een voorkeur voor doopsgezinden, collegianten en remonstranten’.
De regenten kochten op de buitenplaats Concordia de grond aan de Schiedamsesingel aan. In 1795 werd de huisvesting voor 24 vrouwen gerealiseerd. Er werden nog meer voorwaarden gesteld: ‘De vrouwen mochten niet jonger zijn dan 68, redelijke gezond en niet armlastig’. De regenten zouden enigszins tegemoetkomen aan de medische kosten en levensonderhoud. Dit was dan weer afhankelijk van het inkomen van de vrouwen.

Het nieuwe Hofje aan de Voorschoterlaan werd in 1904 in gebruik genomen als gratis huisvesting van 23 bejaarde vrouwen, bij voorkeur van Remonstrantsche of Doopsgezinde godsdienst.
Op hun verzoek zijn de tweedelige deuren gehandhaafd. Aan de gevel is een tableau aangebracht met de tekst ‘Uit Liefde en Voorzorg’ van de firma Rozenburg. In 2000 werd het Hofje gerenoveerd door architecte Ineke Hulshof. Het Hofje is goed bewaard en van algemeen belang wegens de cultuurhistorische en typologische waarde.We vonden het beslist van een bezoekje waard.

Foto familie archief. Jaar 1923 mw. J.C. Pelt-van Noorden met achterkleinzoon J. Mispelblom Beyer

Naschrift

Vlak bij dit Hofje heeft de moeder van Gerrit Pelt, mevrouw J.C. Pelt- van Noorden ( 1840-1925) samen met haar dochters Jo (J.) en Stien (M.C.) Pelt, aan de Avenue Concordia gewoond. Op bijgaande foto zit zij op haar balkon, dat aan de achterzijde van haar woning ligt en uitzicht heeft op de binnentuin. Op haar schoot zit haar achterkleinzoon Johannes, kleinzoon zoon van de oudste dochter van Gerrit Pelt, Jo (J.C.) Pelt- Mispelblom Beyer. Ze werd liefdevol ‘Groompie’ genoemd.

 

Ingrid Mispelblom Beyer (bestuurslid, secretariaat)

 

 

Websites die geraadpleegd zijn:

 

 

 

Go to Top