Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V.

previous arrow
next arrow
Slider

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2018

Geachte/ beste L.O.V.ers,

Eind 2017 mochten wij de Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V. oprichten. Recent werd de Stichting erkend als een culturele Algemeen Nut Beogende instelling. Wij zijn er van overtuigd dat koestering van het erfgoed van L.O.V. inderdaad die kwalificatie verdiend.
Wij zijn U erkentelijk voor uw blijk van sympathie voor ons initiatief, uw inbreng met documentatie en foto’s en uw adviezen welke wij in ons korte bestaan al hebben mogen ontvangen. De onmiddellijke bereidheid van deskundigen toe treden als lid van de Raad van Aanbeveling en Advies is een geweldige stimulans. Ook de samenspraak met en inbreng van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is voor ons van grootbelang.
Inmiddels hebben wij een bezichtigwaardige site, www.erfgoedLOV.org , opgezet. Verdere professionalisering van die site en het daarin opgenomen virtuele museum heeft onze prioriteit hebben zodra wij daarvoor financiële middelen hebben.

Het is opvallend dat veel particulieren, en ook zij die familiaal verbonden zijn met de eertijdse meubelfabriek en haar medewerkers, ons van informatie willen voorzien. Wij hopen in de nabije toekomst ook de “oral history” een prominente plaats op onze site te kunnen geven.
Zorgelijk maar eveneens opvallend is, dat de generatie van “zo rond en kort na de tweede oorlog”, vaak van hun ouders L.O.V. meubilair verkregen hebben, maar bij de huidige jeugd helaas daar weinig belangstelling voor is. De vrees dat L.O.V meubilair, onbekend maakt onbemind, daardoor verloren gaat is reëel. Overvolle musea depots bieden geen soelaas. Onze stichting heeft helaas nog geen financiële en fysieke mogelijkheid L.O.V. unica op te slaan en te exposeren. Wij zoeken daar naarstig naar een oplossing, waaronder het in bruikleen onderbrengen bij vrienden van de stichting.
Ook is het bestuur naarstig op zoek naar versterking en met name “veldwerkers”, die willen interviewen, documenteren en fotograferen wat er alom in den lande aan L.O.V.-meubilair nog aanwezig is.
Mogelijk bestaat er onder u interesse of bent u bekend met iemand die graag een paar uur per maand kan ons werk kan ondersteunen.

Moge de strijdkreet Labor Omnia Vincit U aanspreken, want mede door Uw inbreng, kan het erfgoed van de meubelfabriek in de Nederlandse cultuur geschiedenis de plaats krijgen die het verdient.
Voor alles onze dank,

Laurent Nouwen
( voorzitter )

Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel: de koestering van het culturele erfgoed van de N.V. Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V. Labor Omnia Vincit, hierna te noemen L.O.V., daaraan algemene bekendheid te geven en dat te behouden; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. bevordering van studie van en publicaties over L.O.V. en haar meubelproducten;
b. bevordering museale belangstelling voor L.O.V. en haar producten;
c. bevordering verantwoorde conservering, restauratie en bewaring en beheer,
d. dan wel door derde dan wel in eigen beheer, van door L.O.V. geproduceerde meubelen;
e. bevordering van educatie over L.O.V. historie en meubilaire architectuur;
f. bevordering van inventarisatie en beschrijving van nog aanwezig L.O.V. meubilair;
g. bevordering van communicatie tussen bezitters en liefhebbers van L.O.V. meubilair;
h. bevordering van het opzetten en in standhouden van een publiek toegankelijke website.

Raad van Aanbeveling en Advies:

• Raphaël van Amerongen Ir. Ing. b.i
• drs. Mieke Breij
• drs. Karin Gaillard
• prof. dr. Johan de Haan
• drs. Jan Jaap Heij
• Frans Leidelmeijer

Bestuur:
• Laurent Nouwen (Voorzitter/ penningmeester)
• Ingrid Mispelblom Beyer (Secretaris)
• Frederik Erens (Algemeen bestuurslid)

Op de site www.erfgoedlov.org vindt U nog veel meer informatie en is ons virtueel museum in opbouw reeds te bezoeken.

Uw suggesties, inbreng met foto’s, L.O.V. documentatie zoals folders, catalogi, correspondentie, beschrijvingen zijn bijzonder welkom en helpen ons bij de opbouw van ons archief

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten: info@erfgoedLOV.org