Norma meubelenOntwerper J.A. Muntendam ontwikkelde eind 1933/ begin 34 de ‘NORMA’ serie. D.m.v. een advertentiecampagne trachtte Pelt in 1934 de verkoop van de als ‘goed en goedkoop’ aangeprezen NORMA- meubelen te stimuleren. Het zou zijn laatste poging zijn om het bedrijf van de ondergang te redden.
Het doel waarmee Muntendam deze serie ontwierp, was een grotere bereikbaarheid te bewerkstelligen. Kopers konden ‘sparen’ voor de diverse onderdelen en zouden deze dan zelf in elkaar kunnen zetten. Dit zou niet stroken met de gedachten van de directie wat tot uitdrukking kwam in de advertenties en onderstaand citaat.
In 1934 besloot Muntendam  voor zichzelf te gaan beginnen. (Bron: L.O.V. een idealistische meubelfabriek, Karin Gaillard).

 

Onlangs is de stichting in het bezit gekomen van diverse ontwerpen, een prijslijst en een omschrijving van de ‘NORMA’ meubelen.
In de beschrijving staat onder meer vermeld:

‘Norma meubelen zijn wij gaan vervaardigen omdat wij zochten naar een meubel dat:

  1. Goedkoop is, dus een seriemeubel is.
  2. Toch een groot aantal variaties en mogelijkheden toelaat.
  3. En van goede kwaliteit is’.

Dit werd als volgt onderbouwd:

  1. ‘Door deze eenheden bij een groot aantal te maken worden deze goedkoop.
  2. Door het op verschillende wijze combineren van deze eenheden verkrijgt men veel mogelijkheden.
  3. Door de onderdeelen met dezelfde zorg te maken als onze overige meubelen, verkrijgen wij de goede kwaliteit van een L.O.V.-meubel.’

LOV wilde dit als volgt realiseren:

‘De hoofdelementen bestaan uit 3 type kastjes, bij welke eenheden wij passende deurtjes, glasschuifjes, schapjes, bladen en voetstukken maken. Door het samenvoegen van deze elementen, ontstaat het NORMA meubel, waarbij wij met nadruk onder de aandacht brengen, dat deze meubelen geen stapel meubelen zijn; d.w.z. de elementen worden door ons op de fabriek aan elkaar bevestigt in de gewenschte combinatie en de meubelen bestaan dus niet, tenzij dit uitdrukkelijk verlangd wordt, uit losse elementen.’

Onderstaand laten wij u een selectie zien. De overige tekeningen zijn binnenkort te zien in het Virtueel museum.
Zie ook: ontwerpen tekeningen