De Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V. is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (“algemeen nut beogende instelling”). Dit betekent dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Donaties kunnen zijn:

  • Financiële steun:
    Bankrekening NL97TRIO 0338 8172 55 s.v.p. vermeld on de omschrijving “schenking + uw adres”.
    U kunt dat doen eenmalig of als periodieke gift (een vast jaarlijks bedrag gedurende tenminste 5 jaar).

Voor de aftrekbaarheid van een eenmalige gift geldt wel een “drempel”:
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van
€ 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Een periodieke gift is zonder drempel ieder jaar aftrekbaar.
Voor een periodieke gift is geen notariële akte meer vereist maar kan worden gedaan bij onderhandse akte. Dat is een formulier dat getekend moet worden door de schenker en de Stichting en dat is te downloaden op de site van de belastingdienst, zoek woord:  ‘periodieke gift in geld’ of dat de Stichting U desgevraagd kan toezenden.

  • Materiële schenkingen, zoals bijvoorbeeld L.O.V. meubilair of documentatie: De waarde van materiële schenkingen moet worden vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Let er wel op dat de Stichting materiële schenkingen alleen kan accepteren indien dat vooraf is overeengekomen.
    De waarde wordt dan gezien als een schenking en is aftrekbaar zoals een eenmalige gift (zie hierboven).
    NB: De Stichting heeft slechts zeer beperkte depot ruimte.

Mocht U vragen hebben over culturele ANBI laat het ons weten via ons contacformulier.