De Stichting betracht grote zorgvuldigheid bij hetgeen zij publiceert. Voor de gevolgen, schade of problemen, door onjuistheden en onvolledigheden die onvermijdelijk desondanks kunnen voor komen, is de Stichting niet aansprakelijk. Ook is de Stichting niet aansprakelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden.

De Stichting behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken. Op de afbeeldingen, teksten, geluiden, databestanden, programmatuur, merken en logo’s op deze website rust auteursrecht van de Stichting  als auteursrechthebbende.

De Stichting besteed grote zorg van de auteurs of copyright gerechtigden van door de Stichting gepubliceerd materiaal voor publicatie toestemming te verkrijgen. Ingeval de Stichting niet in staat is auteurs of copyright gerechtigden te achterhalen en hun materiaal toch gepubliceerd is, verzoekt de Stichting hen met de Stichting contact op te nemen zodat correctie, vermelding of verwijdering kan plaats vinden. Hergebruik van de website, of een deel daarvan, is niet toegestaan, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u een emailbericht sturen naar info@erfgoedLOV.org