In 1910 werd door Gerrit Pelt de N.V. Oosterbeeksche meubelfabriek “Labor Omnia Vincit” opgericht.Missie Erfoged LOV

De fabriek beoogde ter verheffing van de arbeidende klasse functioneel en duurzaam ambachtelijk meubilair te maken. De onderneming voorzag in arbeiders participatie en tal voor sociale voorzieningen voor de medewerkers. Veel eertijdse bekende ontwerpers verbonden zich aan L.O.V.  In de jaren dertig liepen de bedrijfsresultaten terug en in 1935 werd de zaak geliquideerd. Over de geschiedenis van de L.O.V. vindt U onder het hoofdstuk Geschiedenis op deze site over dit alles meer informatie.

Het meubilair van L.O.V. vond zijn weg in heel Nederland, bij (overheids-)instellingen, scholen en bij particulieren. Alhoewel in de tweede helft van de 20e eeuw diverse musea L.O.V. meubilair in hun collectie opnamen was er geen specifieke behoedster van het erfgoed van meubelfabriek L.O.V. Het te vreze gevolg daarvan is dat L.O.V. meubilair uit zicht geraakt en verdwijnt.

De Stichting Erfgoed meubelfabriek L.O.V.  is opgericht om, zoals in de statuten omschreven, dit erfgoed te koesteren, er algemene bekendheid aan te geven en het te behouden door:

  • Bevordering van studie van en publicaties over L.O.V en de haar meubelproducten.
  • Bevordering museale belangstelling voor L.O.V en haar producten.
  • Bevordering verantwoorde conservering, restauratie en bewaring en beheer, dan wel door derde dan wel in eigen beheer, van door L.O.V. geproduceerde meubelen.
  • Bevordering van educatie over L.O.V. historie en meubilaire architectuur.
  • Bevordering van inventarisatie en beschrijving van nog aanwezig L.O.V. meubilair.
  • Bevordering van communicatie tussen bezitters en liefhebbers van L.O.V meubilair.
  • Bevordering van het opzetten en in standhouden van een publiek toegankelijke website.