Foto: Stichting L.O.V.

De tentoonstelling ‘Meubelfabriek L.O.V., het experiment van een idealistisch ondernemer in Oosterbeek, 1910 – 1935’ is door het Dorpsplatform Oosterbeek samen met de Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V. georganiseerd in zalencentrum Lebret in Oosterbeek. Op de dag van het symposium bestond dit centrum, het voormalig Volkshuis, 100 jaar. Dat was een mooie gelegenheid voor Wim van Zanten om het eerste exemplaar van zijn boek te overhandigen aan de burgemeester, mevrouw Schaap.

Ondanks dat de tentoonstelling alleen op de vrijdag, zaterdag en zondag open was gesteld van 14.00 tot 16.00 uur, was het bezoekersaantal gemiddeld 30 personen per dag. Ook was er gelegenheid om een gastenboek in te vullen. Enkele citaten:

Foto: Stichting L.O.V.

  • ‘Wat een mooie en leuke expositie’‘;
  • ‘Het roept veel herinneringen aan mijn schoonouders op. Wij hebben hun meubels in huis staan’;
  • ‘Heel bijzonder. Dit mag niet verloren gaan’;
  • ‘Interessant overzicht, echter de meubels waren te duur voor mijn ouders’;
  • ‘Inspirerende terugblik op vakmanschap in het Oosterbeekse’ tot
  • ‘Wat een prachtige weergave van het streven naar verheffing en verbetering van ‘arbeidsomstandigheden en bevorderen van ‘goede smaak ’zo’n honderd jaar geleden in Oosterbeek. Veel dank voor deze tentoonstelling.’
  • ‘Goed initiatief deze geschiedenis actueel te houden.’
  • ‘Een mooi overzicht en prachtige verhalen ook over die tijd.’
  • ‘Mooi gedaan!’

En een veelgehoorde uitspraak was dat ieder hoopt dat er een vervolg komt en zoals enkele bezoekers al aangaven, dat er mogelijk een vaste tentoonstelling zal gaan komen.
Zowel de opening als het symposium waar Frederik Erens, Liesbeth Tibbe en Karin Gaillard de sprekers waren, werden goed bezocht.

Lieske Tibbe. Foto: F. Erens

Karin Gaillard. Foto: F. Erens

Lieske vertelde over: ‘Arbeid en Schoonheid vereend – hoe ging dat samen?’  en Karin haar verhaal ging over de ‘oral history’, verkregen door de intervieuws die zij tijdens haar onderzoek over de L.O.V. gehouden heeft onder werknemers en kleinkinderen van Gerrit Pelt. Niet alleen werd de oudste dochter, Jo Pelt, aangehaald maar ook meubelstoffeerder de heer Eibersen.  Dit tot grote verrassing van mevrouw van Zanten, kleindochter van Eibersen en de aanwezige achterkleinkinderen van Pelt en zijn vrouw.

Voor degenen die niet konden komen, heeft Louis ter Huurne de lezingen opgevraagd, zodat deze op de website geplaatst kunnen worden.

Foto: Stichting L.O.V.

Fijn dat u allen gekomen bent en dank aan de vrijwilligers die deze tentoonstelling tot een succes hebben gemaakt.

Redactie

 

Lezing Lieske Tibbe: