Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V.

kop-3
kop-4
kop-5
kop-6
kop-7
kop-8
kop-9
previous arrow
next arrow

Virtual Museum

Virtual Museum

De Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V. is een partnerschapsverband aangegaan met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Dat betekent dat alle fotomateriaal van meubelen die gemaakt zijn bij LOV en u ons heeft aangereikt, geplaatst worden op de site van de Collectie Nederland.

De site kunt u bereiken via de volgende link:

http://www.collectienederland.nl/vc/lov/

'Wij hebben onze uiterste best gedaan van de op deze site geopenbaarde werken de auteursgerechtigden te achterhalen en hun toestemming te verkrijgen. Waar ons dat niet is gelukt, vragen wij auteursrechthebbenden zich bij ons te melden, zodat wij alsnog hun toestemming kunnen vragen respectievelijk zij ons toestemming kunnen verlenen al dan niet onder door hen te stellen voorwaarden, zoals naamsvermelding.”

Heeft u informatie, dan vernemen we dit graag via het Contactformulier

Contact:

Secretariaat:
Horsterweg 267
3853 JD Ermelo

KvK: 70304564
RSIN: 858248591
Bankrekening Triodos:
NL97TRIO 0338817255

Vrienden/Donateurs:

Draagt u L.O.V. ook een warm hart toe en hecht u belang dat dit culturele erfgoed niet vergeten wordt dan kunt u zich als vriend/ donateur aanmelden.

Door L.O.V. vriend te worden kunt u een financiële donatie of periodieke gift doen. Mede door uw gift wordt het mogelijk gemaakt deze site te onderhouden; het virtuele museum uit te breiden met foto’s ; documentatie te vergaren en studies naar L.O.V. ondersteunen.

De stichting heeft een culturele ANBI status