De Stichting Erfgoed Meubelfabriek L.O.V. is een partnerschapsverband aangegaan met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Dat betekent dat alle fotomateriaal van meubelen die gemaakt zijn bij LOV en u ons heeft aangereikt, geplaatst worden op de site van de Collectie Nederland.

Ons Virtueel museum kunt u bereiken via de volgende link:

Bezoek het Virtueel Museum

 

Wij hebben onze uiterste best gedaan van de op deze site geopenbaarde werken de auteursgerechtigden te achterhalen en hun toestemming te verkrijgen. Waar ons dat niet is gelukt, vragen wij auteursrechthebbenden zich bij ons te melden, zodat wij alsnog hun toestemming kunnen vragen respectievelijk zij ons toestemming kunnen verlenen al dan niet onder door hen te stellen voorwaarden, zoals naamsvermelding.”

Heeft u informatie, dan vernemen we dit graag via het Contactformulier